O nás PDF Tlačiť E-mail
Streda, 16 Máj 2012 12:58

Agrárna komora Slovenska (AKS)

AKS vznikla 30. marca 2011 v Dunajskej Strede so základným cieľom chrániť spoločné záujmy svojich členov fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve , samostatne hospodáriacich roľníkov a žiadateľov o priame platby na pôdu, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. Svoju činnosť vykonáva na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.

V záujme splnenia základného cieľa AKS analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov, koordinuje ich postup, pričom medzi jej hlavné úlohy patrí aktívna účasť na tvorbe a realizácii poľnohospodárskej, hospodárskej a sociálnej politiky štátu a pri príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby na vidieku s dôrazom na oblasť pracovnoprávnu, sociálnu, daňovú a mzdovú. AKS spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami, ako aj s inými organizáciami, zastupujúcimi poľnohospodárov a zamestnávateľov doma i v zahraničí. AKS v zmysle svojich stanov nepresadzuje stanoviská, na ktorých sa nezhodla podstatná väčšina svojich členov.

AKS naplňuje svoje poslanie predovšetkým prostredníctvom:

• pripomienkovania návrhov legislatívnych noriem vo všetkých fázach legislatívneho procesu

• prípravy odborných analýz k aktuálnym problémom poľnohospodárstva

• zverejňovania stanovísk k aktuálnym problémom poľnohospodárstva

• priebežnej komunikácie s médiami

• informovania a koordinácie činnosti so svojimi členmi ako aj s ostatnými podnikateľskými subjektmi a sociálnymi partnermi

• spolupráce s medzinárodnými organizáciami

AKS v zmysle princípov svojej činnosti monitoruje úroveň poľnohospodárskeho prostredia a v záujme svojich členov realizuje všetky potrebné kroky k udržaniu a ďalšiemu skvalitňovaniu jeho úrovne prostredníctvom pôsobenia svojich zástupcov vo výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, s rezortným Ministrom P a RV SR ako najvyšších orgánov odboru, v rámci ktorej sa prerokúvajú návrhy najvýznamnejších legislatívnych noriem predtým, ako sú prerokovávané vo vláde SR.

Experti AKS sú prizývaní do pracovných skupín a odborných komisií zriaďovaných v rámci MPRV SR, a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Za uplynulé obdobie sa AKS významne etablovala na medzinárodnej úrovni, keď jej zástupcovia aktívne participujú na činnosti významnejších poľnohospodárskych medzinárodných organizácií, hlavne v Rakúsku a Maďarsku.

Agrárna komora Slovenska zostáva v súčasnosti významnou organizáciou zastupujúcou záujmy poľnohospodárskej prvovýroby z produkčných regiónov Slovenska. Je tvorená poľnohospodárskymi družstvami, akciovými spoločnosťami, s.r.o., SHR. Od prvého valného zhromaždenia sa najviac zvýšil počet členov v okrese Dunajská Streda o 47 členov a z ostatných regiónov o 14 členov.

Aké sú zámery Agrárnej komory Slovenska? Nájdete tu ...

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk