Informácia pre žiadateľov o operácie AEKO PRV SR 2014-2020 PDF Tlačiť E-mail

Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 dáva do pozornosti žiadateľom o poskytnutie podpory na operácie multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde a ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov Agrenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV SR 2014 -  2020, že dňa 15.3.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 72/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR  č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 163/2015 Z. z.,  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

Nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia vlády sa upravujú resp. dopĺňajú niektoré podmienky a výška poskytnutej podpory nasledovne:

Pre operáciu  multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde sa upravujú podmienky pre vytvorený multifunkčný pás (§ 24 písm. a) nariadenia vlády)

·         vstup do operácie s jedným hektárom ornej pôdy,

·         vytvorený pás musí mať   najmenej  6 m široký,

·          s dĺžkou najmenej 200 m

·         plocha osiateho multifunkčného pásu nesmie presiahnuť jednu tretinu výmery pôdneho bloku, na ktorom je multifunkčný pás osiaty.

Platba za multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde je stanovená na sumu 482,20 €

na 1 hektár vytvoreného multifunkčného pásu.

 

Pre operáciu Ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov sa zvyšuje počet vykonaných jesenných odberov v rámci záväzkového obdobia o jeden rok (§ 28 písm. b) nariadenia vlády)

·         V  štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch je žiadateľ povinný zabezpečiť jesenný rozbor pôdnych vzoriek  (1 vzorka sa musí odobrať  z  každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok) akreditovanou  inštitúciou  na obsah minerálneho dusíka; miesto  odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom (GPS).

Platba na ochranu vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov sa stanovuje na sumu 35,82 €
1 hektár ornej pôdy s aplikáciou precízneho hnojenia.

 

Všetky podmienky pre oprávnenosť na poskytnutie podpory sú ustanovené v  nariadení vlády 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk