Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat PDF Tlačiť E-mail

MPRV SR má v pláne odškodniť chovateľov ošípaných

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ma v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému moru ošípaných.

Chovatelia ošípaných, budú môcť požiadať o odškodnenie prostredníctvom výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov zvierat – všetky informácie nájdu na stránke ministerstva, tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&navID2=1344&sID=17&id=14407

Výška kompenzácie bude predstavuje:

Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 euro/ kg

Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kg1,40 euro/kg

Chovatelia musia doložiť:

  • vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1) a
  • vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy
  • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, nie starší ako tri mesiace,
  • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
  • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
  • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne
    na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov

Požiadať o odškodnenie môžu do 13. septembra 2019.

Predovšetkým musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti.

Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorý si splnili legislatívne požiadavky. Nahlásenie infikovaných zvierat štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ nenahlásili chov ošípaných miestnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, prosíme, aby tak bezodkladne urobil!

zdroj: mpsr.sk

celý článok nájdete na: http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14595

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk