Latest
Manuál pre používanie online databázy pre prípravky na ochranu rastlín ISPOR PDF Tlačiť E-mail

V súvislosti so zverejnením systému ISPOR širšej verejnosti, týmto ponúkame stručný obrazový návod, ako so systémom pracovať. Popísané sú jednotlivé časti systému, možnosti filtrov a spôsob, akým databáza pracuje.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka: Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve PDF Tlačiť E-mail

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj realizuje dňa 25. 04. 2018 v Dunajskej Strede informačný seminár „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“, na ktorý Vás touto cestou srdečne pozývame.

Čítať celý článok...
 
Tlačová správa o suchu 2017 PDF Tlačiť E-mail

 

Čítať celý článok...
 
Pripomienkovanie - nehnuteľnosti SPF PDF Tlačiť E-mail

Zvejeňujeme Návrh NV SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania

nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v z. n. p.

 

Čítať celý článok...
 
Informácia pre žiadateľov o operácie AEKO PRV SR 2014-2020 PDF Tlačiť E-mail

Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 dáva do pozornosti žiadateľom o poskytnutie podpory na operácie multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde a ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov Agrenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV SR 2014 -  2020, že dňa 15.3.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 72/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR  č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 163/2015 Z. z.,  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 49