Hlavná stránka AKS-DS
Vyhláška č. 215/2016 Z.z. PDF Tlačiť E-mail

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach.

Vyhláška č. 215/2016 Z.z.

 
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 19/PRV/2016 PDF Tlačiť E-mail

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 21. 7. 2016 zrušila Výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020, číslo výzvy 19/PRV/2016 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená v rámci PRV SR 2014 – 2020 (Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Oblasť: Zavlažovanie).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne podmienok oprávnenosti spôsobených terminologickou nejasnosťou. Taktiež na základe záverov II. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 – 2020 je potrebné vykonať zmeny v Bodovacích (hodnotiacich) kritériách, ktoré zabezpečia vyššiu účinnosť implementácie podopatrenia 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020  je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 
Pozvánka/Meghívó 30. 07. 2016 PDF Tlačiť E-mail

TOPP - TRADE s.r.o. a obec Topoľníky Vás srdečne pozýva na 1. FESTIVAL TRAKTOROV a na Deň obce Topoľníky, ktoré sa spolu uskutočnia dňa 30. 07. 2016 v obci Topoľníky.

TOPP - TRADE s.r.o. és Nyárasd Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önöket az 1. NYÁRASDI TRAKTORFESZTIVÁLRA és Nyárasd Község falunapjára, melyek közösen 2016. 07. 30-án kerülnek megrendezésre Nyárasd Község területén.

TraktorFest

 
III. Medzinárodná súťaž vín, džemov a lekvárov PDF Tlačiť E-mail
Vážení výrobcovia vín, džemov a lekvárov,
srdečne Vás pozývame do účasti v III. Medzinárodnej súťaži vín, džemov a lekvárov s Vašimi vínami a lekvármi.
Čítať celý článok...
 
Európska komisia predstavila balíček na podporu farmárom PDF Tlačiť E-mail

Brusel, 18. júl 2016 – Európska komisia dnes na Rade ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ predstavila balíček na podporu riešenia krízovej situácie sektora živočíšnej výroby - chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.

Cieľom balíka je krátkodobé riešenie situácie na trhoch. Pre 28 krajín poputuje suma v celkovej výške 500 miliónov eur. „Pomoc sektoru živočíšnej výroby vo výške 350 miliónov eur je v súčasnej kritickej situácii v Európe nevyhnutná. Vítam preto balíček Európskej komisie i flexibilitu, ktorá umožní jednotlivým členským štátom stanoviť pomoc svojim farmárom podľa vlastných potrieb,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Presné podmienky čerpania budú rozpracované na úrovni expertných skupín najneskôr do polovice septembra.

Ďalších 150 miliónov eur poskytne Európska komisia na  dobrovoľné zníženie produkcie a chovov do konca tohto roku prostredníctvom organizácií výrobcov. Detaily tohto opatrenia predstaví EK v nasledujúcich týždňoch.

Zdroj: mpsr.sk

 
Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.05.2016 PDF Tlačiť E-mail

Súpis plôch poľnohosp. plodinami k 20.05.2016

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 29