Úspešný Informačný deň k schválenému Strategickému plánu SPP