Predstavenstvo a dozorná rada RAK DS

 

Predstavenstvo RAK DS

P.č. Priezvisko, meno Funkcia v RAK DS Zastupuje organizáciu email Tel.č.
1. Karika František predsedajúci za ekonomické záležitosti Agripent s.r.o. agripent@agripent.sk 0905 400 786
2. Bartal Štefan predsedajúci za organizačné záležitosti AL Agroservis s.r.o. bartal@alagroservis.sk 0903 670 185
3. Németh Gábor člen  Agrolens s.r.o. agrolens@agrolens.sk 0908 880 068
4. Brezovsky Oskár člen  PDP Horný Bar agro.pdphb@gmail.com 0907 064 182
5. Beringer Arpád člen  SHR agromarket@post.sk 0903 202 493
6. Sóki Juraj člen  Agrodor s.r.o. agrosil@agrosil.sk 0905 655 803
7. Both Arpád člen  SHR bothshr@gmail.com 0908 103 222
8. Molnár Ernest člen  SHR molnaragro@gmail.com 0903 219 876
9. Németh Andrea člen  DSA, a.s. an@dsa.sk 0904 234 567

 

Dozorná rada RAK DS

P.č. Priezvisko, meno Funkcia v RAK DS Zastupuje organizáciu email Tel.č.
1. Pongrácz Peter predseda Vetis s.r.o. vetis@vetis.sk 0905 601 197
2. Bartalos Ákos člen  Sunflower s.r.o. akos.bartalos@sunflower-ds.sk 0910 945 133
3. Mészáros András člen  PD Nový Život andras1810@yahoo.de 0905 668 834