Projekty AKS

Agrárna komora Slovenska realizovala projekty pre podopatrenia 1.1 a 1.2