Predstavenstvo a Dozorná rada RAKS GA

 

Predstavenstvo RAKS GA

P.č. Priezvisko, meno Zastupuje organizáciu email Tel.č.
1. Szikura František, Ing. AGROSTAAR KB, spol. s r.o. agrostaar@agrostaar.sk 0905/851 865
2. Lošonská Slávka, Ing. AGROZEL Dolná Streda, s.r.o. info@agrozel.sk 0903/222 124
3. Iványi Vincent, Ing. V.I.Agrisem, s.r.o. v.i.agrisemsro@gmail.com 0903/429 355

 

Dozorná rada RAKS GA

P.č. Priezvisko, meno Zastupuje organizáciu email Tel.č.
1. Frenyák Alojz, Ing. PD Topoľnica so sídlom v KAJALI pd.topolnica@gmail.com 0903/131 693
2. Drábik Štefan, Ing. Šintavan, s.r.o. sintavan@slovanet.sk 0903/404 986