Predstavenstvo a dozorná rada AKS

 

Zoznam členov Predstavenstva AKS

P.č. Priezvisko, meno Funkcia  v AKS Zastupuje okres E-mail Telefón
1. Patasiová Helena, Ing. predseda Dunajská Streda aksds@aksds.sk 0905 746 126
2. Polóni Peter, Ing. podpredseda Rimavská Sobota agrotrade@rsnet.sk 0903 640 673
3. Mészáros András podpredseda Dunajská Streda andras1810@yahoo.de 0905 668 834
4. Bindics Zsolt, Ing. člen Dunajská Streda 1bindics@gmail.com 0908 786 713
5. Haško Marián, Mgr. člen Bratislava sekretariat@pdbiskupice.sk 0903 037 722
6. Illés Zoltán, Ing. člen Trebišov pdmalyhores@gmail.com 0907 534 792
7. Lošonská Slávka, Ing. člen Galanta losonska@agrozel.sk 0903 222 124
8. Máté František, Ing. člen Rimavská Sobota mate.fero@gmail.com 0903 270 394
12. Pém Bálint, Ing. člen Komárno pbalintgazda@gmail.com 0915 731 541
13. Šimunek Marek, Ing. člen Nové Zámky simunek@polno.sk 0918 398 811
14. Világi Réka, Mgr. člen Dunajská Streda reka.vilagi@gmail.com 0905 570 335

 

Zoznam členov Dozornej rady AKS

P.č. Priezvisko, meno Funkcia  v AKS Zastupuje okres E-mail Telefón
1. Szikura František, Ing. predseda Galanta agrostaar@agrostaar.sk 0905 851 865
2. Palík Ladislav, Dr.,Ing. člen Levice biocentrum.palik@gmail.com 0905 609 563
3. Karika František, Ing. člen Dunajská Streda agripent@agripent.sk 0905 400 786