EK spustila online prieskum pre farmárov k zjednodušeniu a administratívnej záťaži

Európska komisia dnes spustila online prieskum pre poľnohospodárov k zjednodušeniu a administratívnej záťaži.

Prieskum je otvorený do 8. apríla a jeho súčasťou sú krátke otázky, v rámci ktorých sa poľnohospodári môžu vyjadriť k viacerým oblastiam, ktoré im spôsobujú nadmernú administratívnu záťaž.  

Tento prieskum pomôže EK identifikovať hlavné administratívne prekážky, ktorým poľnohospodári čelia. Jeho výsledky budú zahrnuté do podrobnejšej analýzy, ktorá bude zverejnená na jeseň 2024.

Link na prieskum:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Link na tlačovú správu EK:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1341