Informačné dni ku schválenému Strategickému plánu SPP 2023 - 2027

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje pri príležitosti oficiálneho schválenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 (SPP) informačné dni v regiónoch. Cieľom bude prezentácia schváleného Strategického plánu a jeho jednotlivých intervencií. Srdečne pozývame všetkých relevantných aktérov. Prihlasovanie bude prebiehať prostredníctvom registračného formuláru Národnej siete rozvoja vidieka SR. Informačné dni, ktoré sa uskutočnia 7. 12. 2022 v Nitre, sú zabezpečené prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Termíny konania:

Nitra – 7. december 2022, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Žilina – 6. december 2022, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Kongresová sála

Prešov – 14. december 2022, Úrad Prešovského samosprávneho kraja
 

Prosíme o potvrdenie účasti do 12:00, dňa 05. 12. 2022 prostredníctvom prihlasovacieho formuláru.

V prípade otázok, kontaktujte: kosikova@arvi.sk, +421 908 931 207.

Pozvánku s programom nájdete v prílohe.