KÖSZÖNET!

Tisztelt mezőgazdászok, kollégák!

Öröm volt számomra, hogy a Szlovákiai Agrárkamara felhívására szép számban vettek részt mindnyájan a 2024.február 22-én megtartott gazdatüntetésen úgy gépi eszközeikkel, mint személyes megjelenésükkel. 

Rendkívüli hozzáállásukkal bebizonyították, hogy igen is van öntudat és  összefogás a "parasztságban". A közös cél a közös gondok eggyé kovácsolták a gazdatársadalmat "kicsitől-nagyig", Pozsonyi régió, Dunaszerdahely, Komárom, Galánta, Újvár, Nagykürtös, Léva, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Kassa, Nagymihály és Bodrogköz gazdái, fegyelmezett magatartásával vonultak végig falvaink, és városaink  utcáin.
Továbbra is legyünk büszkék magunkra, tetteinkre, hiszen minden időjárási viszonyok között és ünnepnapokon  is gondozzuk az állatokat és a földeket műveljük, tudatosítva, hogy ezzel biztosítjuk a lakosság élelmiszerbiztonságát.

Nem hátrálhatunk meg, amennyiben elvárásaink  nem találnak megértésre a későbbiekben sem, hiszen nem lehet, és nem is tudunk vetni, aratni a direktív bürokratikus szemléletek szerint.
Igen lehet, sőt kell is szabályozni, de szakmai hozzáértéssel és a helyi adottságok figyelembe vételével.

Még egyszer HÁLA és KÖSZÖNET MINDANNYIUKNAK!

Ing. Patasi Ilona
AKS elnök