List p. prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc. – ústredného riaditeľa ŠVPS SR