Projektová intervencia 75.1 - Získavanie a udržanie mladých poľnohospodárov

Projektová intervencia na rozvoj vidieka 75.1, ktorá obsahuje podmienky oprávnenosti. S vyhlásením výzvy, ktorá bude podrobným rozpracovaním intervencie, sa uvažuje najskôr v roku 2024.