ÚKSUP - Evidencia hnojív a prípravkov na ochranu rastlín

Oznamujeme poľnohospodárom, že aktualizácia a migrácia údajov bola úspešne ukončená a od dnešného dňa - 21.1.2022 - je aplikácia "Formulár na hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby prípravkov na ochranu rastlín" aktívna a systém je otvorený na zber údajov z hospodárskeho roka 2020 – 2021. 

Požadované údaje je potrebné, v zmysle zákonnej povinnosti v súlade s  §9 ods. 1 písm. f) a §10 ods. 7) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zaslať prostredníctvom daného formulára  do 15. 2. 2022.