Uplatnenie výminky pre traktory a pracovné stroje samohybné s EČ počas poľnohospodárskych prác

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel upravuje § 39 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa §39 odsek (7) Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí

a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác.

Ešte jedna dôležitá výnimka menovaného zákona (§39 ods. 3 písm. j.) pre vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu NIE JE ZAKÁZANÁ jazda na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy.

Podrobnejšie informácie v zákone:

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov