Výzva na preberanie rozhodnutí na pošte alebo v elektronických schránkach

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dovoľuje si Vás informovať o možnosti, ako získať finančné prostriedky z podpory Priame platby 2022 čo najskôr. PPA už zaslala žiadateľom rozhodnutia v hodnote 34 miliónov EUR , ktoré zatiaľ nemôže vyplatiť, pričom celkovo PPA rozhodla už v takmer 93% finančných prostriedkov na rok 2022.

Tieto rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť až prevzatím zo strany žiadateľa resp. jeho vzdania sa odvolania. V ideálnom prípade to môže trvať maximálne niekoľko dní. Ak si ale žiadatelia nechajú prevzatie zásielky, v ktorej majú rozhodnutie, až na posledný 18. deň lehoty, oddiali sa termín vyplatenia priamych podpôr až o mesiac a viac. Preto, v záujme čo najskoršieho získania peňazí na svoje účty, odporúčame, aby si zásielky preberali čo najskôr. 

Bez prevzatia zásielky nemôže PPA poslať peniaze na ich účty a čím skôr si zásielku prevezmú, tým skôr dostanú peniaze na svoje účty.

Vzdanie sa možnosti odvolania má tiež vplyv na rýchlosť zaslania peňazí na účty žiadateľov a tí to môžu urobiť prostredníctvom formulára na https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/vzdanie-sa-prava-na-odvolanie/11231, alebo to môžu urobiť aj formou listu, v ktorom jednoznačne uvedú, že sa vzdávajú odvolania a tiež č. rozhodnutia, voči ktorému sa tohto práva vzdávajú.

Mgr. Vladimíra Pôbišová
Pôdohospodárska platobná agentúra