Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).

Výzva je predĺžená a žiadosť o poskytnutie pomoci je možné podať prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 9. júna 2023 do 12:00 hod. 
Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne na adresu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, najneskôr do termínu ukončenia podávania žiadosti, t.j. 9.6.2023 do 12:00 hod.

Viac info:

http://nppc.sk/index.php/sk/?fbclid=IwAR3BVkSyLoo1fHgx5z-vwLUvzjDju5MAJTYWf68ztqi2Zk87gGNl-_xAt7k


Zdroj: NPPC