2023, a változások éve

2023, a változások éve

A gazdálkodók vegyes érzéssel zárták a 2023-as évet, mely számos újdonsággal, módosult szabályokkal, változatos időjárással és piaci áringadozással volt tele. 

Az erős őszi esőzések nem könnyítették meg a mezőgazdászok dolgát. A mért csapadékmennyiség az általánostól nagyban eltért, helyenként túllépte az 1000 mm/év mennyiséget, mely a nyári betakarítástól az őszi vetésekig mutatkozott meg leginkább. Az aratási szakasz így esetenként 7 hétig is eltartott, mely nagyjából kétszerese az átlagos aratási időszaknak. Az őszi esőzések által a tervezettnél kevesebb területet tudtak elvetni a gazdák. Nem ez okozta viszont a legtöbb problémát számukra.

A 2023-as év legjelentősebb pontja az év elején hatályba lépett Közös Agrárpolitika Stratégiai Terve, miszerint a kérvényezőknek új feltételeknek kell ezentúl megfelelniük. Ezen újdonságok nagyobb adminisztrációs terhet róttak a gazdálkodókra, mivel meg kellett ismerkedniük a területalapú támogatások feltételeivel, valamint az agroökológiai program új szabályaival. A Szlovákiai Agrárkamara a Falugazdász program keretein belül számos előadást szervezett kisebb, illetve nagyobb csoportoknak, hogy az újdonságok könnyebben értelmezhetővé váljanak a gazdák számára. Az előző évekhez képest érzékelhetően többen kértek segítséget a területalapú támogatások kérvényezése kapcsán. Ezen hatásokból is kifolyólag csökkent a támogatásokat igénylők száma, a 4 évvel ezelőtti kb. 19 000-ből idén csupán 16 981 kérvényező tartott igényt a területalapú támogatásra. Az új szabályok által kialakított agroökológiai programba a kérvényezők 53,16 %-a csatlakozott be.

További nehezítő tényezőként az ukrajnai háborút említeném, melynek hatására a termények felvásárlási ára csökkent, valamint problémásabb volt az értékesítés. Az inputanyag árak a vegyszerek és levéltrágyák esetében 3-5 %-kal növekedtek. A műtrágyák esetében az előző évhez képest árcsökkenésről beszélhetünk, mely mégsem volt akkora mértékű, mint a háború okozta növekedés. A termények nagy részének felvásárlási árai is visszaestek a 2021/2022-es évi értékekre. Pénzügyi és értékesítési szempontból így konstatálhatjuk, hogy e változások hatására a termelési költségek megnövekedtek, így a gazdák rosszabb pénzügyi eredménnyel zárták az évet.

A terméshozam mértéke az előző évhez hasonlónak mondható, viszont minőségben nagyobb eltérések jelentkeztek, főleg negatív irányban az élelmiszeripari mutatókban. Az alábbi hozameredményeket kaptuk a felmérés során: kukorica 8,92 t/ha, napraforgó 3,03 t/ha, őszi búza 6,07 t/ha, őszi árpa 5,67 t/ha, repce 3,52 t/ha (adatok: Nagykürtösi-, Lévai-, Érsekújvári járás).

Az új stratégiai terv főbb céljai közé sorolhatjuk az élelmiszer-önellátás szintjének emelését, valamint az ökológiai gazdálkodás területeinek növelését. Ezen és további fontos célokból kifolyólag az Agrárkifizető Ügynökség az aktuális agrárkorszakban több anyagi támogatást tervez szétosztani a specifikus területeken, több pontban és formában készek támogatni a gazdálkodókat. Ennek egyik feltétele a fokozott adminisztrációs feladatok elvégzése, melyhez alkalmazkodniuk kell a gazdálkodóknak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2023-as év számos változást hozott a gazdák számára, melyekhez hozzá kell szokniuk és igazítaniuk gazdaságukat. Ennek eleget téve igyekeznek a tudásuknak megfelelően a legtöbbet kihozni az adott helyzetből, és mindent elkövetnek, hogy mielőbb felzárkózzanak az újonnan érvénybe lépett szabályokhoz.

Ing. Pecsérke Andreas – Falugazdász             
2024.01.29.