Speciális növénytermesztés jövője Szlovákiában

Speciális növénytermesztés jövője Szlovákiában

2021. november 23-án immár 5. alkalommal került megrendezésre a szlovákiai speciális növénytermesztés jövőjének témájával foglalkozó konferencia. A konferencia Ürményen az 1721-ben Hunyadiak által épített barokk stílusú kastélyban került megrendezésre. Tapasztalt szakemberek, többek között sikeres növénytermesztők és borászok osztották meg a jelenlevőkkel a gondolataikat és aggodalmaikat. 

A konferencián részt vett Samuel Vlčan mezőgazdasági miniszter, aki a bevezetőben meghallgatta a mezőgazdasági termelés legégetőbb problémáit az előadóktól. A szlovákiai borászok szövetségének tagjától megtudtuk, hogy sajnos a jelenlegi támogatási rendszer ugyanúgy támogatja a szőlőültetvény, mint a szántóföldi növényeket, ami a területet nagyságot illeti. Hiányolják, hogy a minisztérium nem alakít ki ú.n. „Marketing alapot”, amiből fejleszteni lehetne a borutak kialakítását, amivel erősíthetnék a szlovákiai borok marketingjét. Sajnos a korona krízis során az éttermek bezárásra kerültek, amit a borászaink nehezen viselnek. A legfőbb felvevő piac a számukra az éttermek kínálata volt. Egyre több családi borászat kerül ez miatt nehéz helyzetbe és az állam részéről nem kapnak támogatást. Elfeledkeztek róluk. 

A gyümölcstermesztők szövetségnek elnőke kiemelte azt, hogy már 10 éve hangoztatják a mezőgazdasági szezon munka fontosságát. Többször javasolták a minisztériumnak, ahogy más országok példájából kiindulva Szlovákia is egyszerűsítse a szezon munkások foglalkoztatásának a feltételeit, enyhítsen az adó járulékokon. A termesztők nem tudják kitermelni a szedők bérét. Továbbá jelezte, hogy az adatok mögé is kell nézni. Míg Szlovákián 6500 ha bejegyzett gyümölcs ültetvény van, addig ebből mindössze 3500 ha termő. Tehát nem tudunk annnyi mennyiségü gyümölcsöt termeszteni, mint amennyire szükség lenne. Pedig kiválóak a természeti adottságaink, az egyik legjobb gyümölcs termesztő vidék a miénk az Európai Unión belül. 

A zöldségtermesztők szövetségének elnöke rámutatott a klíma változás következményeire. Zöldségtermesztés öntözés nélkül elképzelhetetlen. A múltban kiépített öntözési rendszerek elavultak, néhol már nem is működőképesek.  Az öntöző rendszerek felújítása költséges és a rendezetlen földtulajdonú területeken pedig elképzelhetetlen. Reméli, hogy a földrendezés gyorsabban és hatékonyabban lesz, mint ahogy azt az előző kormányzási időszakban tapasztaltuk.

A miniszter úr a beszámolok hallattán konstatálta, hogy a szlovákiai mezőgazdaság nincs jó kondícióban. Az évek során elhanyagolt és elfeledett ágazat nehezen tud felzárkózni és újra versenyképessé válni. Jelenleg Szlovákia 50% alatti élelmiszer önellátásra képes, ami riasztó adat. Hangsúlyozta, hogy célja a mezőgazdaság felkarolása és lehetőségei szerint támogatni azt. Biztatta  a termelőket, hogy a hamarosan kiírásra kerülő speciális növénytermesztés megsegítésére szánt pályázati lehetőségbe minél többen kapcsolódjanak be. Kérte a gazdákat, hogy tömörüljenek, így erősebb pozíciót tudnak a piacon kialakítani. Jelezte, hogy egy eddig még nem volt új komplex mezőgazdasági törvény van előkészületben, mely során fontos fogalmak is pontosításra kerülnek majd, mint pl. mi is az a speciális növénytermesztés, valamint megjelenik majd benne az aktív mezőgazdász fogalom.

A miniszter távozása után folytatódott a hivatalos program és az új Stratégia terv bemutatása következet. A nap folyamán még részt vettek nemzetközi vendégek is, többek között a csehországi burgonya szövetség elnöke, a Cseh-morva zöldségtermesztők egyesületének elnöke, a Győr-Sopron megye NAK elnöke, valamint a nyitrai mezőgazdasági egyetem docens asszonya is tartott egy rövid előadást. 

A nap folyamán tartalmas és tanulságokkal telt beszámolok hangzottak el.

Ollári Adrianna - Falugazdász
2022.11.23.