Szakmai előadások a felvidéki magyar gazdálkodók részére Krasznahorkaváralján

Szakmai előadások a felvidéki magyar gazdálkodók részére Krasznahorkaváralján

A Szlovákiai Agrárkamara és falugazdászai átfogó szakmai előadásokat szerveztek a felvidéki magyar gazdálkodók részére. A regionális magyar nyelven megtartott találkozóra november tizenhetedikén Krasznahorkaváralján került sor.

Az előadások fő témái az új Közös agrárpolitika, a 2023-2027 támogatások és az Agro-ökológiai program feltételeinek ismertetése voltak.

Patasi Ilona, a SZAK elnöke előadásában bemutatta a 2023. január elsejétől induló új támogatási ciklust. Az új programidőszakban a vidékfejlesztési támogatások rendszerét, célkitűzéseit úgy alakították ki, hogy a leírt célok megfeleljenek az EU különféle stratégiáinak, irányelveinek. Az új támogatási rendszer célja, hogy a termelőket gazdálkodási gyakorlataik megújítására ösztönözze a környezet védelme érdekében. Az eddigi előírások átalakulnak és közösen alkotják majd a 2023-tól bevezetésre kerülő kondicionalitást, amely minden közvetlen kifizetésben és egyéb érintett támogatásban részesülő gazdálkodó számára kötelező. Új elemként fog megjelenni az önkéntes alapon választható Agrárökológia program, mely évente önkéntesen igényelhető támogatási forma lesz, természetesen a meghatározott szabályok figyelembevételével.

Szlovákia stratégiai tervében lefektetett Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai:

  • HMKÁ 1 – Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján.
  • HMKÁ 2 – Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme (2025-től indul).
  • HMKÁ 3 – A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növényegészségügyi okokból.
  • HMKÁ 4 – Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása.
  • HMKÁ 5 – Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a lejtőmeredekséget is.
  • HMKÁ 6 – Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban.
  • HMKÁ 7 – Szántóföldi vetésforgó.
  • HMKÁ 8 – Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya a szántóterületeken. Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése
  • HMKÁ 9 – Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként megjelölt gyepterületek átállításának vagy felszántásának tilalma a Natura 2000 területeken.

Burkus Imre, a Rozsnyói járás falugazdásza az agroökológiai programot mutatta be, melyet a környezetvédelem, klímavédelem, az állatjólét védelme érdekében hozott létre az Európai Parlament. Szlovákiában kétféle lesz, teljes összfarmi AÖP és legeltető tartás. Ez önkéntes vállaláson alapuló támogatás. A mezőgazdász eldöntheti, hogy az egyik évben csatlakozik, illetve a következő évben nem csatlakozik. A gazdaságok többféle kategóriába lesznek besorolva pl. a  terület nagysága szerint, rét, legelő és a vetett zöldtakarmányok aránya alapján.

A találkozó második felében Kovács János, az AlterEco szakmai igazgatója prezentációjában a baktériumalapú mikrobiológiai készítmények formájában alkalmazott biológiai növényvédelemmel foglalkozott, ami a gazdáknak egy újabb alternatívát jelent. Szabó Szabolcs, a BioPlant Chemie vetőmag üzletág vezetője modern növényvédő szerek nélküli növénytermesztésre kínált hatékony megoldást vegyszermentes technológiákkal.

Az esemény zárásaként tartalmas vita alakult ki, a gazdák elmondhatták a gazdaságukban felmerülő problémákat, a vízhiány és az aszály okozta gondjaikat, a magas energiaárak következményeit. A rendezvényen 35 helyi gazda vett részt.

Ing. Zagiba Tamás - Falugazdász