Szakmai előadások Gömörben a mezőgazdaság jövőjéről

Szakmai előadások Gömörben a mezőgazdaság jövőjéről

A Szlovákiai Agrárkamara rimaszombati – losonci járások falugazdászai 2022. november 18-án a Csízi művelődési központban szakmai találkozót szerveztek a gazdálkodók számára.
A rendezvény Patasi Ilona, az AKS elnöke nyitotta meg majd továbbá a kondicionalitásról ismertette a 2023. januárjától bevezetésre kerülő támogatási alapfeltételeket.

A kondicionalitás – a jelenlegi Kölcsönös megfeleltetésnek megfelelően – a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) (GAEC) előírásait.

  • HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján,
  • HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme,
  • HMKÁ 3 A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból,
  • HMKÁ 4 Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása,
  • HMKÁ 5 Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a lejtőmeredekséget is,
  • HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszakban,
  • HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó,
  • HMKÁ 8 Nem termelő területek minimálisan előírt aránya,
  • HMKÁ 9 – Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként megjelöltgyepterületek átállításának vagy felszántásának tilalma a Natura 2000 területeken.

A prezentációból megtudhattuk a szlovákiai gazdákat érintő feladatokat, gazdaságok fejlesztését elősegítő programokat és azok feltételeit.

Továbbá a rimaszombati falugazdász kollégánk Bodon Dávid ismertette az agrár-ökológiai
alapprogram részleteit. A közvetlen kifizetések környezeti hozzájárulását erősítendő az I. pilléres pénzügyi forráskeretük 25%-át Szlovákia erre a beavatkozásra fogja fordítani.
A 2023-27 közötti időszakban a közvetlen támogatások egyik hangsúlyos eleme lesz az úgynevezett agro ökológia alapprogram (AÖP). A tagállamoknak kötelező bevezetnie, de a termelői részvétel önkéntes.
Hangsúlyozta, hogy az agro ökológia alapprogram a gazdálkodó önkéntes vállalásán alapul, a gazdálkodó dönti el, hogy behozza-e a gazdasága egész területét a támogatásba vagy sem.
Amennyiben úgy döntünk, hogy igényeljük a támogatást, úgy a gazdaságban lévő összes szántóra, gyepre és ültetvényre választanunk kell külön-külön előírást.
Szlovákiában kétféle lesz, teljes összfarmi AÖP és legeltető tartás.

Összfarmi AÖP

A tartós környezeti hatások elérése érdekében bátorította a termelőket, hogy minél többen, és lehetőleg minden évben vegyék majd igénybe ezt a támogatást. Mivel nem pályázattal, hanem az egységes kérelmezésen keresztüli igényléssel lehet majd hozzáférni a forrásokhoz.

Kovács János, az AlterEco szakmai igazgatója prezentációjában a spórák formájában alkalmazott biológiai növényvédelemmel foglalkozott. Bemutatta a dr. Kiss Gábor mikrobiológus által kifejlesztett termékeket és hatóanyagait. A baktériumalapú mikrobiológiai készítményeket típustól függően nemcsak a talajba lehet juttatni, hanem a növények leveleire is alkalmazhatók. Meghosszabbítják a növények élettartamát, ezzel javítják a termést és egyúttal javul a szántóföld minősége.

A tapasztalatok alapján a hozzáadott értékekhez sorolható a talajban és levélen is kártékony szervezetek elleni növényvédelemi hatás. Célirányú alkalmazásra lettek kifejlesztve. Fontos a módszerre felépített rendszer kialakítása a gazdálkodás során. A biológiai növényvédelem megoldást jelenthet a jelenlegi nehéz helyzetre és a műtrágya drágulására.

Ing. Varga Árpád - Falugazdász