Agrárny sektor je v kritickom stave: Už len toto môže pomôcť hospodárom

Predstavitelia štátov V4 vyzvali Európsku komisiu na prehodnotenie stratégie „FARM TO FORK“. Podľa ich názoru, plánované opatrenia v rámci tejto stratégie ešte zhoršujú súčasný kritický stav pre účastníkov agrárneho a potravinového sektora.

Agrárne komory týchto štyroch členských štátov mali svoje ďalšie zasadnutie v dňoch 14.-15. septembra 2022 v Prahe.

Na zasadnutí odznelo, že okrem problémov, ktoré súčasne sťažujú situáciu v agrárnom sektore – vojna na UA, energetická kríza, inflácia, drastické zdražovanie nákladov a výrazné sucho, aj Európska zelená dohoda, respektíve jej opatrenia ešte viac zhoršujú tento stav.

Z toho dôvodu odmietajú všetky také predstavy, ktoré by ešte ďalej znižovali povolené množstvo prípravkov na ochranu rastlín pre tie členské štáty, ktoré už súčasne majú povolenú normu pod priemerom EU.

Okrem toho, vyzvali Európsku komisiu na prehodnotenie cieľov už spomínanej stratégie, nakoľko tie zhoršujú konkurenčné postavenie poľnohospodárov a potravinárov z EU. Podľa predstaviteľov týchto členských štátov treba urobiť kroky na elimináciu logistických bariér prepravy poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny do tretích krajín.

Okrem uvedených, vyzvali na úsilie EU podporovať energetickú sebestačnosť hospodárov, najmä na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.
 

Zdroj: Agrárszektor
16.09.2022