Aj v tomto roku sa pokračuje v predaji pozemkov z pozemkového fondu

Aj v tomto roku pokračuje program predaja štátnych pozemkov z pozemkového fondu. Jedná sa o pozemky, ktoré sú menšie ako 10 hektárov. Momentálne je v predaji takýchto pozemkov viac ako 1000. Celkovo sa bude ponúkať  v tomto roku 6625 hektárov pôdy. Ponuka bude verejná, na ktorú môžu záujemcovia podávať ponuky počas 30 dní.

Rezort ministerstva poľnohospodárstva má aj naďalej za cieľ zrýchliť likvidáciu nerozdeleného spoločného vlastníctva, ktorým chce napraviť 30 ročnú statkársku politiku. Taktiež je za tým snaha o zlepšenie portfólia v národnom majetku pozemkov. Cieľom je aj eliminácia malých pozemkov, ktoré spravidla spadajú medzi pozemky v rukách súkromných vlastníkov.

Na vyhlásený predaj pozemkov môže podať ponuku každý, kto spĺňa zákonom stanovené podmienky. Predaj prebieha elektronicky, s tým, že je stanovené minimálna cena. Na pozemok, ktorý je menší ako 1 hektár, môže podávať ponuku aj taká osoba, ktorá sa nepovažuje za poľnohospodára. V takýchto prípadoch dokonca štát hradí aj náklady na posudok ceny predmetu predaja.

Zdroj: Agro Napló
07.09.2022