Ako sa vyvíja podpora vývoja drónov zo zdrojov EU

Na tretej celoštátnej konferencii zameraného na technológiu drónov odznelo, že je potrebné využiť všetky nastávajúce podpory na vývoj drónov, lebo v budúcnosti sa očakáva menej možnosti na takéto podpory.
Účastníci tohto odvetvia relatívne mladej technológie majú v súčasnom hospodárstve čoraz silnejšie postavenie, tak z vedeckého, ako aj z trhového hľadiska. Počas niekoľkých rokov doteraz k tomu prislúchali rôzne priame a nepriame podpory z EU a tiež zo štátneho rozpočtu.
Ale vzhľadom na súčasnú, ťažkú hospodársku situáciu sa trh s touto technológiou zúžil, v dôsledku čoho, už sú zdroje na zaobstaranie a financovanie tejto technológie obmedzené.
V budúcom období teda, aj na domácom trhu treba počítať s nedostatkom zdrojov na tento účel. To sa bude vzťahovať jednak na zdroje z EU, ako aj na zdroje viazané na štátny rozpočet.
Intenzita výziev, ktoré budú v nasledovnom období na tento účel vyhlásené, ani z ďaleka nebudú môcť uspokojiť očakávané požiadavky na investície a vývoj tejto technológie.

Zdroj: Agroinform.hu
17.05.2023