Aktuálne informácie o podporách pre vinárov a pestovateľov viniča

Vyšli informácie zo štátnej pokladnice ohľadom intenzity a výšky podpôr pre nákup techniky pre vinárstvo a obnovu sadov viniča. Intenzita pomoci bude v rovnakej výške ako minulý rok, teda vo výške 7 miliónov eur. 
Cieľom podpory je zaobstaranie technologických zariadení pre vinárov, zlepšenie celkového výkonu, ale aj pomoc pre výrobu kvalitného vína a podporu jeho odbytu.
Intenzita pomoci sa opäť líši od veľkosti podniku, ako aj od miery rozvinutosti regiónu určeného na alokáciu podpory. V prípade mikro, malého a stredného podnikania bude v menej rozvinutých regiónoch 50% a v rozvinutých regiónoch 40% z obstarávacej ceny.
V prípade veľkých podnikov sa intenzita delí na 25% v menej rozvinutých a na 20% v rozvinutých regiónoch.

V rovnakej výške ako minulý rok, konkrétne cez 15 miliónov eur sa bude poskytovať podpora na zmenu štruktúry sadov viniča. Za zmenu štruktúry sa považuje zmena druhu viniča, inštalácia oporných konštrukcií  viniča, presádzanie viniča na iné miesto, zmena spôsobu pestovania, napríklad zhustenie kmeňov viniča sadením mladých sadeníc atď. 

Okrem uvedených sa bude tiež poskytovať  podpora na destiláciu vedľajších produktov z výroby vína. Výška podpory je 1.200 000 eur, a intenzita bude 1,1 eur na každé percento čistého alkoholu na hl.

V neposlednom rade sa bude podporovať aj propagácia predaja vína tak na vnútorný trh, ako aj na trh tretích štátov.

Zdroj: Agroinform.hu
05.01.2023