Aktuálny stav s Ukrajinským obilím

V apríli došlo k stretnutiu štátov V4 v tejto téme. Agrárne komory štátov V4 a predstavitelia štátov Bulharska, Chorvátska, Estónska, Litvy a Rumunska v spoločnej výzve Európsku komisiu opakovane a výrazne žiadali o riešenie neudržateľnej situácie s dovozom obilia z UA.
Tieto členské štáty deklarovali, že v celom rozsahu stoja po boku Ukrajiny a poskytnú potrebnú pomoc Kyjevu v týchto ťažkých časoch, ale to nemôže znamenať, že európski gazdovia musia zaplatiť cenu vojny – oznámili to ôsmi predstavitelia Komisie pre medzinárodný obchod pre Európsky parlament (INTA).
Poľsko bude navrhovať okrem zákazu obilnín z UA aj to, aby EK vyšetrila, aké riziká sú spojené s dovozom ďalších poľnohospodárskych produktov z UA. 
Na základe nátlaku týchto štátov došlo k rozhodnutiu zo strany EK vo forme dohody na úrovni celej EU. Uvedené oznámil minister. Oznámil, že EK vykonala krok vďaka tlaku piatich členských štátov – HU, SK, BG, RO a PL. Zároveň týmto uznali vážnosť súčasného stavu na trhu s obilninami a preto, ochranným opatrením umožnia zákaz týchto produktov na územie týchto štátov. To všetko dovtedy, dokedy sa súčasné trhové podmienky nezmenia.
V dohode sú zainteresované 4 poľnohospodárske produkty – kukurica, pšenica, slnečnica a repka. Maďarsko chce využiť zákaz dovozu týchto produktov dlhodobo. Minister oznámil, že EK navrhuje mimoriadnu pomoc pre hospodárov v štátoch susediacich s UA v rozsahu 100 miliónov Eur. Táto suma by sa rozdelila pomerne medzi týmito štátmi. Minister dodal, že chaos na trhu sa bude môcť eliminovať len vtedy, ak Ukrajinské obilie pôjde do cieľových štátov, ktorými sú Afrika a blízky východ svojou pôvodnou cestou. Uvedené bude podporovať aj Maďarsko.

Zdroj: Agroinform.hu
30.04.2023