Bola zverejnená výzva pre chovateľov hydiny

Bola zverejnená dôležitá výzva pre chovateľov hydiny. Vyčlenená suma na dotáciu za dobré životné podmienky zvierat u chovateľov hydiny je vo výške 15 miliárd Ft. (35,8 miliónov Eur). Podávať žiadosti bude možné od 15. novembra do 15. decembra 2022, alebo od 15 septembra do 15 októbra 2023.

Žiadosť o dotáciu, podaná v tomto roku, znamená 12 mesačný záväzok pre chovateľa. Od októbra teda musí chovateľ, ktorý požiadal o dotáciu zabezpečiť lepšie podmienky zvierat.

Podporované sú nasledovné aktivity, respektíve cieľové body:

  • Záväzok na zníženie počtu HZ na jednotku plochy;
  • Záväzok na predchádzanie mechanického úrazu HZ, napríklad vyšší počet dávkovačov jedla, optimalizovaná výška pary v chovných stajniach, viac prirodzeného svetla atď.;
  • Zabezpečenie vody pre HZ v kvalite pitnej vody;
  • Zabezpečenie krmiva bez toxínov.

Zdroj: Agroinform
13.10.2022​​​​​​