Boli zverejnené informácie o vyhlásenej výzve na obežné prostriedky pre pestovateľov viniča a vinárov

V októbri bola zverejnená informácia o vyhlásení Podpory štrukturálnych zmien a premeny sadeníc viniča. Podľa vyjadrenia ministra pôdohospodárstva, na túto podporu bola pre rok 2022 vyčlenená čistka vo výške prislúchajúcej 17 060 000 Eurám.

Cieľom podpory je modernizácia sadeníc, teda plantáží s viničom, a tiež zlepšenie konkurencieschopnosti pestovateľov hrozna a vinárstiev.

Za štrukturálne zmeny sadeníc sa považujú: zmena odrody (výsadba vrátane inštalácie stĺporadia atď.), zmena miesta výsadby viniča, zlepšenie produkčných technologických postupov pestovania viniča.

Oprávnené sú fyzické osoby aj hospodárske subjekty s individuálnym plánom. Výška podpory je stanovená za jeden hektár podľa jednotlivých činností v tabuľke: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. Každá činnosť, od prípravy pôdy, odstránenia starých koreňov viniča, až cez výsadbu má osobitne vyčíslenú výšku podpory.

Okrem uvedených vyšla aj výzva na podávanie žiadosti o podporu na zaobstaranie strojov a príslušenstva pre výrobu vína. Na túto podporu bola pre rok 2022 vyčlenená čistka vo výške prislúchajúcej 8 265 000 Eurám.

Zdroj: Agroinform
17.10.2022