Cena poľnohospodárskej pôdy a nájomného neudržateľne rastie

V roku 2020 výrazne vzrástli predajné a nájomné ceny poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Priemerná cena poľnohospodárskej pôdy sa zvýšila o 8,2 % na 4 642,91 EUR  v porovnaní s rokom 2019. Ročné nájomné predstavoval sumu 175,85 EUR.

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.hu