Chovatelia dostanú značnú pomoc od vlády

Podľa informácií z Ministerstva pôdohospodárstva, bolo vyčlenených 3 miliárd Ft. (7 526 342 Eur) na podporu chovateľov hospodárskych zvierat. Tento sektor sa tento rok dostal do značných problémov v dôsledku nedostatočného množstva a kvality krmiva, a nedostatočnými možnosťami pastvy, ako dôsledok historického sucha.

Chovatelia sú odkázaní na nákup krmiva a preto sa im drasticky zvýšili náklady spojené s nákupom a prepravou týchto potrieb. Napriek týmto ťažkostiam, chovatelia aj v tomto období previedli značné technologické investície z Programu rozvoja vidieka. Na rozvoj chovných staníc vo výške 371 miliárd Ft.(930 757 651 Eur) a na obnovu chovných staníc vo výške 43,9 miliárd Ft. (110 135 474 Eur).

Zdroj: Agroinform
19.08.2022