Chovatelia ošípaných dostanú veľkú pomoc

Agrárne ministerstvo predložilo návrh vyhlášky o podpore chovateľov ošípaných v ťažkostiach v dôsledku zvýšených výrobných nákladov. Ministerstvo poskytuje podporu v súvislosti s kontokorentným úverom „Agrár Széchenyi-kártya“, ktorý koordinuje KAVOSZ (kto je kavosz) (doba splatnosti úveru do 3 rokov) a úverovým programom „MFB Agrár 2020“, ktorý prevádzkuje MFB Maďarská rozvojová banka (doba splatnosti úveru až  6 rokov). Ministerstvo preberá na seba 100 % úrokov a poplatkov za spracovanie, ako aj samotné náklady súvisiace s prijímaním a poskytovaním úverov.

Zvýhodnený úver môže prispieť k financovaniu zvýšených výrobných nákladov v dôsledku zvýšenia cien vstupných materiálov, najmä cien krmív. Výška úveru sa vypočíta na základe počtu zvierat (tzv. priemernej DJ) vypočítanej pomocou vzorca. Chovatelia si môžu získať zvýhodnený úver až do výšky 1 380,65 €.

Na kompenzáciu vysokých cien krmiva vláda poskytuje viac ako 12,15 mil. EUR z národných zdrojov na podporu chovateľov ošípaných.

Zdroj: agrarszektor.hu