Čo treba vedieť o podpore pre pestovateľov tabaku. Je tu zlá správa, bol znížený rozpočet podpory pre pestovateľov tabaku

Bolo zverejnené oznámenie štátnej pokladnice o podpore pre sektor pestovania tabaku, ktorá je zaradená do programu krízovej podpory štátu. Pestovatelia tabaku Burley a Virginia, ktorí žiadajú o podporu z národného programu zameraného na zmenu štruktúry sektora pestovania tabaku, teraz majú nárok na krízovú podporu štátu. Tak, ako v minulom roku, pestovateľov tabaku podporuje štát v rámci krízovej podpory.
Výška podpory za rok 2022, ktorú gazdovia podávali k februáru 2023 je najviac 1 300 000 Ft (3520 Eur) / ha.
Už teraz je však známe, že výška podpory na rok 2023, bude len vo výške 960 000 Ft. (2600)/ha. Bude tomu tak z dôvodu nepriaznivej hospodárskej situácie, v dôsledku ktorej, ministerstvo na tento účel znížilo celkovú sumu na prerozdelenie v sume 27 miliárd Ft. (38,7 miliónov Eur). Podobné škrty sú aj v rozpočtoch podpôr pre iné sektory poľnohospodárstva.
Žiadosti o krízovú podporu štátu je možné podávať elektronicky v období od 15 mája do 5 júna 2023. Štátna kasa najneskôr do 31 decembra 2023 rozhodne o referenčnej veľkosti plochy oprávnenej na podporu, vyjadrenej v hektároch. Následne, poľnohospodári budú môcť podávať žiadosti o vyplatenie v období 1-15 februára 2024. Došlo aj k zmene v určení referenčného obdobia, ktorým je rok 2018.
https://www.agroinform.hu/gazdasag/dohanytermesztes-dohany-termoterulet-57378-001

Zdroj: Agroinform.hu
12.05.2023