Do konca novembra boli vyplatené stovky miliónov EUR

Za takmer mesiac a pol preddavkového obdobia (od 18. októbra do 1. decembra 2021) Maďarská štátna pokladnica (ako platobná agentúra na SVK) vyplatila poľnohospodárom v rámci priamych podpôr a PRV približne 718,9 mil. EUR , uviedol maďarský agrárny minister.

Poľnohospodári podali v roku 2021 166 000 jednorazových žiadostí na 5 mil. ha pp. V preddavkovom období bolo vyplatených 430,8 mil. EUR na priamu podporu a 126,2 mil. EUR na ekologizáciu. Okrem toho bolo vyplatených 43,9 mil. EUR na chov dojníc s trhovou produkciou mlieka, 12,3 mil. EUR na chov oviec a 2,2 mil. EUR na vykŕm býkov. 6 mil. EUR bolo vyplatených v súvislosti so zjednodušenou podporou pre malé farmy, 1,6 mil. EUR na jednotnú platbu na plochu pre mladých poľnohospodárov a 3,8 mil. EUR a 5,8 mil. EUR pre intenzívne a extenzívne sady. V rámci AEKO bolo vyplatených 71,4 mil. EUR a 17,3 mil. EUR súvisiacich s ekologickým poľnohospodárstvom.

Okrem uvedených boli významné sumy vyplatené v rámci prechodných národných dotácií financovaných 100 % zo štátneho rozpočtu. Od 18. októbra sa vyplatilo 5,2 mil. EUR na vykŕm býkov, 26,6 mil. EUR na chov dojníc s trhovou produkciou mlieka a 4,4 mil. EUR na extenzívny hovädzí dobytok.

Financovanie nebolo dokončené, očakáva sa, že ešte tento rok bude vyplatených ďalších 109,8 mil.

Zdroj: agrarszektor.hu