Dokončili sa dôležité vodohospodárske projekty na Maďarskej nížine

V juhovýchodnej časti Maďarska, kde sa rozprestiera Veľká maďarská nížina sa dokončili projekty na modernizáciu a výstavbu vodohospodárskych systémov. Technické zásahy boli zamerané na zosúladenie funkcií kanálovej odvodňovacej sústavy, zádržného systému dažďovej vody a vodných nádrží. Celý projekt bol financovaný z viac ako 6 miliárd Ft. (15,8 miliónov eur).

Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU a z národných zdrojov vo forme nenávratných dotácií, ktorý bol realizovaný štátnym vodohospodárskym združením.

Cieľom celého projektu bolo posilnenie a rozvoj štruktúr vodohospodárstva v dôsledku silnejúcich sa požiadaviek na zadržanie dažďovej a podzemnej vody. Hlavne to boli úpravy odvodňovacích kanálov, rozširovanie zásobníkov, modernizácia funkčných systémov prietoku vody atď.

Zdroj: MTI
28.02.2023