Dôležité informácie o novom zákone pre vinohradníkov a vinárov

Nový zákon o vinohradníctve a vinárstve nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2021. Príprava na nové pravidlá bude podporená ročným prechodným obdobím do 31. júla 2022. Elektronické spravovanie administratívnych záležitostí podľa nových pravidiel bude povinné pre vinohradníkov a užívateľov ovocného sadu (výsadby) s rozlohou viac ako 10 hektárov od 1. augusta 2022. Centrálny systém umožňuje okamžitý prehľad o tom, koľko a aká kvalita vína je k dispozícií v danej pivnici. Systém „ePivničná kniha“ bude zabezpečovať IT podporu administratívnej správy. Vedenie profesijnej a spotrebnej evidencie v elektronickej forme bude povinné len pre najväčšie vinárstva, ktoré predávajú viac ako 20 tis. hektolitrov vinárskych výrobkov ročne. 

István Nagy, maďarský agrárny minister uviedol, že vďaka novému zákonu dostala distribúcia burčiaka zelenú.

Zdroj: agrarszektor.hu