Dopady sucha: už aj budúcoročná úroda je ohrozená

HVG (Heti VilágGazdaság – týždenník o svetovom hospodárstve) sa opýtalo viacerých účastníkov agrárneho sektora na výsledky hospodárenia za tento rok, ktorý považujú za katastrofický.

Už po viac desaťročí nebolo v Maďarsku zaznamenané také sucho, ako v tomto roku. Popri tom bolo vyššie a dlhotrvajúce teploty, ako po minulé roky.

Až 80% domácich plantáží zeleniny je zavlažovaných. Tento pomer je v prípade ovocných sadov už len 25% a v prípade poľných plodín sa tradične ani nezavlažujú vôbec. Preto viacerí pestovatelia ovocia, ktorí čiastočne zavlažovali svoje sady, hlásia katastrofické výnosy. Niektoré druhy stromov sa ani nedajú efektívne zavlažovať, ako napríklad orechy, nakoľko ich korene sú veľmi hlboko v zemi. Pre nich sú prínosom len výdatné dažde.

Podľa HVG, sa ešte väčším problémom javí, že tohtoročné sucho značne ovplyvní aj úrodu budúceho roka v ovocinárstve, nakoľko sa predpokladá, že ovocné stromy prinesú na jar menej kvetu a preto musíme počítať so slabšou úrodou. Je odborne známe, že stromy po suchom hospodárskom roku prinášajú na ďalší rok menej plodného byľu na svojich konároch. Niečo podobné sa odohráva aj v prípade poľných plodín, preto sa očakáva aj u nich nižšia úroda aj v budúcom roku.

Zdroj: Agro Napló
01.09.2022