Drastické zníženie cien krmovín konečne prispieva chovateľom

Zatiaľ čo pestovateľov plodín vážne komplikuje drastický pokles cien plodín, pre chovateľov
zvierat je to uľahčenie, pretože tento rok už môžu obstarávať krmivá lacnejšie v porovnaní
vysokými cenami v minulom roku.
Domáce odvetvie chovu ošípaných dosiahlo v posledných niekoľkých rokoch významný pokrok.
Hoci stav stáda klesol rovnomerne európskemu trendu, ale za týmto poklesom stojí čiastočne zvýšenie efektívnosti ! V Európskej únii celkovo klesla produkcia o 3 percentá za minulý rok, rovnako tak aj v Maďarsku. Naša krajina dosiahla v tomto sektore dno na začiatku roku 2023. Na jeseň 2023 však stav stáda už vzrástol o 6-7 tisíc prasníc a vďaka trvalým presunom sa očakáva ďalší nárast. Vďaka investíciám do nových zariadení sa v posledných pár mesiacoch v krajine vytvorilo 6-8 tisíc nových miest na chov.

Napriek veľmi ťažkému hospodárskemu prostrediu v posledných dvoch rokoch tento sektor
v tomto čase dosiahol veľký pokrok a to, vďaka investíciám do nových zariadení a vyššiemu zdravotnému statusu zvierat.

Zdroj: NAK – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Sajtóközlemény
14.12.2023