EÚ sa dohodla na reforme SPP

Podľa maďarského Agrárneho ministra, Istvána Nagya, jedna z najväčších debát bola o pravidlách podpory pre malé farmy. Pod vedením Maďarska sa s obrovským úsilím bránila hranica 10 hektárov, ktorá bola zahrnutá do stanoviska rady na požiadanie Maďarska. To umožňuje poľnohospodárom do 10 hektárov, aby nemuseli dodržiavať prísne požiadavky na striedanie plodín a na neproduktívne oblasti.

Ako sa dalo očakávať, medzi inštitúciami prebehla veľká diskusia o opatreniach na ochranu životného prostredia a klímy – uviedol minister. Základný program agroekológie, tj. 25 % sadzba pre ekologickú schému, spolu s flexibilitou znižovania rizika straty zdrojov vytvára správnu rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou a environmentálnymi hľadiskami.

Úroveň viazanej podpory na podporu citlivých odvetví sa udržala na súčasnej úrovni, hlavne vďaka efektívnej činnosti krajín V4. Výsledkom toho bude aj naďalej zabezpečovaná podpora odvetviam v ťažkostiach, napr. odvetvie chovu dojníc a hovädzieho dobytka alebo odvetvie ovocia a zeleniny.

Zdroj: portfolio.hu