Európska komisia odsúhlasila operačná program pre rybné hospodárstvo – Maďarský operačný program Plus

Uvedené znamená základ pre podporu a rozvoj tohto sektora pre ďalšie roky, nakoľko zabezpečuje sa tým finančný zdroj vo výške 53,9 miliónov eur do roku 2027, oznámil minister poľnohospodárstva.

Podľa ministra bude 30 % z týchto zdrojov poskytovať štát a zvyšných 37,7 miliónov eur príde zo zdrojov EU. EK považovala pri vypracovaní projektu za dôležité hľadisko/zámer udržateľnosť a ochranu klímy. V prípade Maďarska taktiež považovala za dôležité vytvorenie lepších podmienok pre malé a stredné podniky v tomto sektore.

Cieľom projektu je dosiahnutie týchto zámerov EK prostredníctvom inovácií a digitalizácií. V súlade s očakávaniami EK považuje vláda za dôležité hľadisko hlavne podporu takého rybného hospodárstva, ktorý je viac orientovaný na ochranu klímy a životného prostredia. Taktiež na zvyšovanie počtu hospodárstiev so spôsobom chovu zakladajúcom na prirodzenej rotácií. Ďalším cieľom je udržanie a rozvoj biodiverzity mokradí a vodných blokov a tiež podpora rybníkov v napĺňaní ich úlohy predstaviteľov prírodnej hodnoty. 

Zdroj: Agrárminisztérium
22.12.2022