Extrémne vysoké ceny za nájom pôdy

Po zmene zákona o prenájme pôdy už dôrazne treba zdôvodniť vysokú cenu prenájmu pôdy v nájomnej zmluve. Ak sa cena nájmu odchyľuje od bežných cien pre danú osadlosť, povinne sa musia uvádzať ich objektívne dôvody v nájomných zmluvách.

Takýmito dôvodmi môžu byť napríklad: vyššia hodnota bonity pôdy, existencia zavlažovacích možností daného územia, či existencia spevnených ciest uľahčujúcich prístup k lokalite.


Zdroj: Agroinform
24.08.2022