Extrémny nárast cien poľnohospodárskej pôdy

Cena za hektár ornej pôdy sa za 10 rokov viac ako strojnásobila, v porovnaní s údajmi z roku 2009 a 2019. Kým v r. 2009 bolo treba za jeden hektár ornej pôdy zaplatiť priemernú cenu 1 399 EUR, v r. 2019 už táto suma predstavovala viac ako 4 275 EUR. Priemerná trhová cena bola v r. 2020 4 922 EUR/ha, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 7,3 %. Zvýšili sa aj ceny nájomného, priemerný ročný poplatok v r. 2020 predstavoval 213,76 EUR/ha, čo je o 4 % viac ako pred rokom. V minulom roku (r. 2020) bola orná pôda najdrahšia v okolí Debrecínu, 8 550 – 11 400 EUR/ha.

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.hu