Hospodári sú v problémoch: kukurice je nielen málo, jej časť je k tomu nevhodná na predaj

Tohtoročná  produkcia kukurice ohrozuje domáce požiadavky trhu, nakoľko poľnohospodári tento rok pozbierali rekordne málo úrody z kukurice. Kvôli suchu bola tohtoročná úroda na úrovni 2,3 – 2,4 miliónov ton, čo je horšia, než aká sa objavovala v najpesimistickejších predpovediach. K tomu všetkému, časť produkcie je nakazená hubovitým ochorením, toxínmi, ktoré sa môžu cez krmivá dostať do potravín živočíšneho pôvodu a vyvolať ochorenie u ľudí.

V tých podnikoch, v ktorých vybudovali podmienky na zavlažovanie, boli aj teraz dosiahnuteľné výsledky na úrovni 6-7 ton na hektár. Oproti tomu, na dolnozemí, bez zavlažovania dochádzalo k úplnému vysušeniu kukuričných polí. Z približne 960 tisíc ha kukurice došlo k úplnému vysušeniu kukuričných polí v celkovej rozlohe 240 tisíc ha.

Suché a teplé počasie prispelo k rozšíreniu tých druhov húb, ktoré vytvárajú toxíny. Najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti predstavujú takzvané aflatoxíny. Tie sa môžu dostať cez krmivá do mäsa, mlieka, a vajec, teda do našich potravín.

Riešením môže byť bio etanol. Pri výrobe etanolu z kukurice totiž neznamená problém výskyt miko toxínov. Problémom však je, že výrobcovia bio etanolu nechcú vykúpiť túto komoditu za súčasné ceny prevládajúce na trhu.

Osud nakazeného množstva tohtoročnej produkcie kukurice je preto neznámy. Aj výrobcovia bio etanolu radšej tento rok znižujú produkciu.
Maďarsko sa tento rok vzdáva svojej pozície exportéra a musí kukuricu dovážať, najmä z Ukrajiny.

Poľnohospodári tento rok vysiali oveľa viac ozimín, aj práve z uvedených dôvodov. Z jesenných prác vyplýva, že poľnohospodári osiali tento rok oveľa väčšiu plochu pšenicou, ako po ostatné roky. Preto sa predpokladá, že na budúci rok sa značne zmenší plocha osiata kukuricou.

Zdroj: Agroinform
29.11.2022