Je dostupná nová podpora na predchádzanie chorôb hospodárskych zvierat

Vláda poskytuje novú podporu na predchádzanie a elimináciu chorôb HV. Od 1 januára 2023 bude možné sa uchádzať o túto podporu už s novým obsahom, ktorá je poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Ďalším cieľom podpory je udržanie domáceho stavu HV v dobrom zdravotnom stave.

Pomoc bude možné žiadať na preplácanie výdavkov za služby vykonané na takýto účel. Nové nariadenie sa prispôsobuje novým výzvam a druhom chorôb. Taktiež sa zefektívni použitie zdrojov zrušením niektorých neodôvodnených chorôb a zlúčením odberu vzoriek na odhalenie viacerých chorôb u jedného druhu HV.

Nové nariadenie považuje za cieľ podporovať vyšetrenia zamerané na ochranu HV pred jedným z najdôležitejších možných zdravotným postihov, ktorým je antimikrobiálna rezistencia. Podporu môžu požadovať chovatelia s nízkym počtom HV.  Taktiež bol zvýšený limit podpory na niektoré druhy takýchto služieb.

Zdroj: Agrárminisztérium
29.12.2022