Je zarážajúce, ako výrazne zasiahlo minuloročné klimatické suchu aj zavlažovanú úrodu

Kompenzácia škôd a poistenie v poľnohospodárstve ešte nikdy nemali taký význam ako teraz. Minuloročné klimatické sucho prinieslo obrovské škody. To prehodnotilo úlohu systému riadenia rizika v poľnohospodárstve v Maďarsku.

Súčasný systém má 4 piliere:

  1. Kompenzácie v poľnohospodárstve
  2. Dotácia na poistné platby
  3. Národný systém predchádzania krupobitia
  4. Systém kontroly a riadenia krízových situácií

1. Rok 2022 veľmi zaťažil tento pilier. Hospodári sa sťažujú na systém, lebo má obmedzujúce podmienky. Veľa poľnohospodárov namieta metódu výpočtu výšky kompenzácie, kde sa počíta v porovnávaní tohtoročnej produkcie s priemerom z predošlých 5 rokov. Okrem toho, žiadateľ má oznamovacie povinnosti a povinnosť uhradiť platobnou agentúrou určený príspevok ku kompenzácii škody, musí mať úradné potvrdenie o tom, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mal viac ako 30%-ný pokles vo výnosnosti produkcie, a 15% -ný pokles hodnoty výnosu. Výška kompenzácie je len 80% z výpadku produkcie.

Nárok na kompenzáciu je v tomto roku obrovský. Doteraz uznané nároky na kompenzáciu predstavujú výšku 50-70 miliárd Ft. (131 - 184 miliónov eur). Takýto zdroj však vo fonde nie je k dispozícii a ešte nie sú ukončené ani posudky  všetkých žiadostí. Doposiaľ bolo odobrených 12 miliárd Ft.( 31,5 miliónov eur).

Čo sa týka komerčných poistení v poľnohospodárstve, maďarský gazdovia nie sú na tom najlepšie. Len 45% poľnohospodárov má uzatvorenú takúto zmluvu s poisťovňami. Pritom minuloročné sucho bolo také intenzívne, že boli prípady, kedy úroda nebola ani na zavlažovaných plochách. Napríklad v prípade kukurice, po zavlažovaní mala silnú stonku, len akurát na nej neboli zrná.

Zdroj: Agroinform.hu
06.02.2023