Jediný spôsob, ako vyvážať obilniny z Maďarska

Osoby a podniky, ktoré plánujú predávať alebo vyvážať pšenicu, raž, jačmeň, ovos, kukuricu, sóju a slnečnicu z Maďarska, musia o tom do 15. mája 2022 informovať Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca (Nébih). Formulár je možné stiahnuť z webovej stránky Nébih. Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby poľnohospodárske produkty zostali na domácom trhu v rozsahu potrebnom na zabezpečenie domáceho zásobovania krmivami a potravinami.

Zdroj: agrarszektor.hu