Kde bude použitých 5300 miliárd Ft. zo zdrojov EU

Minister pôdohospodárstva sa vyjadril, že na podporu agrárneho sektora do r.2027 poskytnú 5300 miliárd Ft. (12,83 miliárd Eur). Ďalej povedal, že budú zmeny v dotačných platbách na plochu. Na 1 ha dostanú žiadatelia 147 eur, pričom tí najmenší, hospodáriaci na 10 ha dostanú  k tomu ďalších 80 eur/ha a hospodáriaci do 150 ha dostanú 40 eur/ha.

V ďalšom cykle bude môcť ministerstvo poskytnúť poľnohospodárom o 46% viac zdrojov cez podpory na hospodárenie šetriace životné prostredie. Ekologická poľnohospodárska výroba dostane o 64 % viac dotácií. Medzi svoje najdôležitejšie úlohy počíta oboznámenie poľnohospodárov z toho vyplývajúcich príležitostí.

Pripomenul, že k zdrojom EU ministerstvo pridáva svoj balík 2300 miliárd Ft. (5,57 miliárd Eur). Maďarsko ešte pred vypuknutím vojny na UA a pred dopadmi tohtoročného sucha prijalo zmenu rozloženia financovania tak, že zvýšilo svoje spolufinancovanie na 80% vo vzťahu k zdrojom z EU.

Zdôraznil, na čo budú tieto zdroje použité. Budú to investície do chovných staníc hospodárskych zvierat. Investície budú môcť byť zamerané na modernizáciu týchto staníc najmodernejšími technológiami, na vybudovanie väčších kapacít na sušenie, skladovanie a chladenie a taktiež, na podporu precíznej technológie v poľnohospodárstve.

Zdroj: Agroinform
27.11.2022