Krízová podpora – podpora na založenie chovu plemennej kozy – capa a plemenného barana

Vláda za účelom zvýšenia produkcie v sektore chovu oviec a kôz zavádza nariadením podporu vo forme krízovej podpory pre tých, ktorí v období od 1. do 31. októbra 2022 založia plemenný chov samcov kôz  alebo barana.

Miera podpory závisí od kategórie podľa plemennej knihy. Pri pre-kvalifikácií dorastu na chovného samca z vlastného stáda je podpora 110 Eur na jedinca. V prípade zaradenia už dospelého jedinca sa podpora určuje podľa kategórie v plemennej knihe buď vo výške 294 eur alebo 221 eur na každého jedinca kozy alebo barana. Podpora na kúpu jedinca a zaradenie do plemenného chovu v období vyhlásenej podpory je určená vo výške 75% z nákladov zo zaobstarania jedinca.

Jeden žiadateľ môže podávať len jednu žiadosť. Žiadosť sa podáva elektronicky cez príslušný portál na vládnu pokladnicu.

Rovnako sa zavádza podpora na založenie plemenného chovu plemenného býka v roku 2022. Miera podpory je rozdielna podľa druhu plemena. Na plemená určené na produkciu mäsa je výška podpory 1596 až 1842 eur. V prípade bežného plemena je to vo výške 736 eur až 982 eur.

Zdroj: Agrárszektor
22.09.2022