Maďarská vláda zvolala krízové zasadnutie ku kauze „umelé hnojivá a pesticídy“

László Bige, vlastník spoločnosti Nitrogénművek Zrt. spôsobil maďarským farmárom a spotrebiteľom veľké škody. Spoločnosť svojvoľným zdražovaním cien umelých hnojív a pesticídov spôsobila maďarským farmárom škodu za približne 98,8 mil. EUR  - čo sa nepriamo odráža aj v cenách komodít a vyrobených potravín. Maďarský úrad pre hospodársku súťaž (GVH) uložil pokutu 38,4 mil. EUR spoločnosti Nitrogénművek Zrt. a príbuzným spoločnostiam za cenový kartel. Vláda zvolala krízové zasadnutie spoločností dovážajúce umelé hnojivá a pesticídy, ktoré prisľúbili, že potreba hnojív môže byť uspokojená v prípade núdze - to samo má vplyv na zníženie cien.

Zdroj: agroinform.huindex.huagroinform.huagroinform.hu